Validering förlängd tid i CPT kodning

a posteriori a priori A. K. Rice Institute for the Study of Social Systems, AKRI AA, Anonyma Alkoholister ABA ABA-design ABAS ABC-analys AB-design, ABA-design, ABAB-design, ABBA-design abduktion A-beteende Abilify® abilitet abilitetstest ability grouping abnormal psychology Abraham, Karl absens abskissa absolut absolut frekvens absolut gehör absolut skattningsskala absolut tröskel absoluta ... Ökningen av lungcancerdödlighet bland kvinnor verkar dock plana av efter 2007 (Fig 2.2), något man kanske får tolka med viss försiktighet tills vi sett rapportering över längre tid. Incidensen av lungcancer ökar med stigande ålder (Fig 2.1a och 2.1b). Median ålder vid insjuknade ligger kring 69 år (m 70, k 68).

SLET2019 - bionyt.dk